بیش از دویست و ده‌هزار زندانی در زندان‌های سراسر ایران وجود دارد. زندان خانه بیش از سی‌هزار نفر در پایتخت و حدود پنج‌هزار دگراندیش سیاسی و آیینی است.

روز و شبی نیست که از زندان‌های کشور خبر تازه‌ای نیاید. خبر موج جدیدی از دستگیری‌ها، غوغای فاجعه‌ای در یک زندان یا هیاهوی قهرمانی زندانی یا زندانیانی در گوشه ای از کشور، همه و همه خبرهایی است که از پشت میله‌های زندان به بیرون درز می‌کند.

اما ما از بیرون برای زندانیان چه پیامی داریم؟ صدای بهار، همان پیام است. به حق در حبسند یا به ناحق، قصه زندان و زندانی همیشه تلخ است و پر از ناهمواری. صدای بهار کوششی است برای همدلی، همراهی و پر کردن گوشه‌ای از خلای که زندانیان در حبس، با آن روزمرگی می‌گذرانند.

به دوستان دربند خود بگویید پیام مهر، دلتنگی و آروزی تازه کردن دیدارشان را هر آخر هفته از طریق امواج رادیویی به گوششان می‌رسانیم. اگر عضوی از خانواده‌تان، دوست یا دوستانی دربند دارید، می‌توانید برنامه‌ساز این رادیو باشید.

صدای بهار جایی است برای آنکه هرآنچه دوست دارید به دوستانمان پشت میله های زندان بگوییم و نمی توانیم.

رادیو

برنامه‌های رادیو صدای بهار از دوم اردیبهشت هر پنج شنبه و جمعه، از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۲:۳۰ به وقت ایران، بعد از ساعت خاموشی در زندان‌ها، از طریق موج کوتاه رادیویی ۴۱ متر، فرکانس ۷۴۳۰ تا ۷۵۲۰ کیلوهرتز پخش می‌شود.

گفتار هفته

چهره‌ها

پیام خانواده‌ها

سفر خیال

سنگ صبور

طنز هفته

کتاب‌های صوتی

مرور مجله‌ها

ما با استفاده از امواج رادیویی، برای زندانیان از آسمان آبی می‌گوییم، از روزهای بهتر. برایشان کتاب می‌خوانیم، از رسانه‌های دیگری می‌گوییم که به آن دسترسی ندارند. توصیه‌های متخصصان را پخش می‌کنیم بلکه قدری روزهای سخت زندان، آسان شود. پیام خانواده‌ها را در داخل و خارج از کشور پخش می‌کنیم، نه تنها با زندانیان که با زندانبانان سخن می‌گوییم. به فراخور موسیقی داریم و خلاصه کوشش می‌کنیم مونسی باشیم در تنهایی‌های روزهای انزوا.